Fermer

Mijn palet

Geen product
1 Mijn selectie
2 Mijn contactgegevens
3 Mijn adres

Juridische informatie

Website redacteur

U bent momenteel verbonden met de officiële website van BLOCKX.
Deze site wordt beheerd door de afdeling Communicatie, die verantwoordelijk is voor de redactionele inhoud en updates, in samenwerking met alle afdelingen van CLAIREFONTAINE-RHODIA.

Clairefontaine Rhodia

SAS met een kapitaal van 22 500 000 euro
RC Mulhouse 87B111
SIRET 33995678100027
Activiteitscode: 17.23Z
Intracommunautair BTW-nummer: FR 36 339 956 781

Adres van de hoofdzetel : Clairefontaine – RD 52 – 68490 OTTMARSHEIM

Directeur van de publicatie
Rhyzlène Nusse

Wet op de gegevensbescherming
U hebt het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de Franse wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978).

Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een brief naar

*Clairefontaine
RD 52
68490 OTTMARSHEIM

Bescherming van persoonsgegevens

* Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten
* Geen persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden
* Geen persoonlijke informatie wordt gebruikt voor onbedoelde doeleinden

Zie onze Privacy Policy

Auteursrechten – Copyright

Het geheel van deze site, www.blockx.be ,, en al zijn inhoud vallen onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn dus voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie, krachtens artikel L.122-4 van de wet op de intellectuele eigendom. De reproductie van de teksten van deze site op een papieren drager is toegestaan, met name in een educatieve context, onder de volgende drie voorwaarden:

* Gratis verspreiding
* Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of aanpassing.
* Duidelijke en leesbare bronvermelding in de volgende vorm – bijvoorbeeld – :

“Dit document is afkomstig van de Blockx website: www.blockx-p01.preprod.izhak.kumo.network. Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

Het adres van de Blockx website moet in de verwijzing worden opgenomen. Deze vermelding zal, dankzij een hyperlink, rechtstreeks naar de inhoud verwijzen. Voor ander gebruik, gelieve ons te raadplegen. Ook deep linking is verboden, d.w.z. de pagina’s van de www.clairefontaine.com website mogen niet ingebed zijn in de pagina’s van een andere website.

* Alle op deze site genoemde handelsmerken zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

Foto’s

De foto’s op deze site zijn afkomstig van de communicatieafdeling van Clairefontaine. De beelden van de producten en afbeeldingen op de site zijn niet-contractueel en reproductie is toegestaan op voorwaarde dat de auteur en de bron worden vermeld.

Ontwikkeling, grafisch ontwerp en internetstrategie:
IZHAK INTERACT – www.izhak.fr