Fermer

Mijn palet

Geen product
1 Mijn selectie
2 Mijn contactgegevens
3 Mijn adres
Veronese Groen Teinte
Veronese Groen Teinte

Veronese Groen

212464BXC  Extra fijne oliën

20 ml
35 ml
200 ml

Het BLOCKX gamma van extra fijne olieverf bestaat uit 105 schitterende tinten die alle een uitzonderlijke graad van lichtechtheid hebben (7/8 op de internationale BWS schaal).

Kenmerken

  • Prijzenreeks 4
  • Pigment index PW4 PG36
  • Transparantie Ondoorzichtig

Juridische informatie

Gevarenzinnen :
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt schadelijke effecten op lange termijn

Voorzorgsmaatregelen:
P273: Voorkom lozing in het milieu
P391: gemorst product opvangen
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende recycling- of afvalverwerkingsinstallatie in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

EUH 208: Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat) (136-52-7). Kan een allergische reactie veroorzaken

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Pin Een dealer vinden

Gemeenschap

De tips van onze kunstenaars

Met onze tips voor gebruik en bereiding kunt u in uw creaties genieten van de voortreffelijkheid van Blockx kleuren.

Our dealers near you

Find yours

Vous aimerez aussi

Aquarel

Aquarel

Pastels

Pastels

Pigmenten

Pigmenten

Hulpstoffen

Hulpstoffen