Fermer

Mijn palet

Geen product
1 Mijn selectie
2 Mijn contactgegevens
3 Mijn adres
Aquarel Naplesgeel roodachtig Napje Teinte
Aquarel Naplesgeel roodachtig Napje Teinte

Aquarel Naplesgeel roodachtig Napje

41114BXC  Aquarel

15ml
5ml
dg
gg

Het BLOCKX extra-fijne aquarelassortiment bestaat uit 72 heldere tinten die alle een uitstekende lichtechtheid hebben (waardering 7/8 op de internationale BWS-meetschaal).

Kenmerken

  • Prijzenreeks 1
  • Pigment index PW4 PY35 PY42 PO20
  • Transparantie Semi-transparent
  • Type Semi-teintant

Juridische informatie

Gevarenzinnen :
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt schadelijke effecten op lange termijn

Voorzorgsmaatregelen:
P273: Voorkom lozing in het milieu
P391: gemorst product opvangen
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende recycling- of afvalverwerkingsinstallatie in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Pin Een dealer vinden

Welk medium voor uw aquarelcreaties?

Fountain | Hoogwaardig aquarelpapier 100% katoen

Bamboo | Innovatief aquarelpapier gemaakt van bamboe

Gemeenschap

De tips van onze kunstenaars

Met onze tips voor gebruik en bereiding kunt u in uw creaties genieten van de voortreffelijkheid van Blockx kleuren.

Our dealers near you

Find yours

Vous aimerez aussi

Extra fijne oliën

Extra fijne oliën

Pastels

Pastels

Pigmenten

Pigmenten

Hulpstoffen

Hulpstoffen