Fermer

Mijn palet

Geen product
1 Mijn selectie
2 Mijn contactgegevens
3 Mijn adres
Aquarel Naplesgeel roodachtig Napje Teinte
Aquarel Naplesgeel roodachtig Napje Teinte

Aquarel Naplesgeel roodachtig Napje

41114BXC  Aquarel

15ml
5ml
dg
gg

Het BLOCKX extra-fijne aquarelassortiment bestaat uit 72 heldere tinten die alle een uitstekende lichtechtheid hebben (waardering 7/8 op de internationale BWS-meetschaal).

Kenmerken

  • Prijzenreeks 1
  • Pigment index PW4 PY35 PY42 PO20
  • Transparantie Semi-transparent
  • Type Semi-teintant

Juridische informatie

Gevarenzinnen :
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt schadelijke effecten op lange termijn

Voorzorgsmaatregelen:
P273: Voorkom lozing in het milieu
P391: gemorst product opvangen
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende recycling- of afvalverwerkingsinstallatie in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Pin Een dealer vinden

Welk medium voor uw aquarelcreaties?

Fountain | Hoogwaardig aquarelpapier 100% katoen

Bamboo | Innovatief aquarelpapier gemaakt van bamboe

Gemeenschap

De tips van onze kunstenaars

Met onze tips voor gebruik en bereiding kunt u in uw creaties genieten van de voortreffelijkheid van Blockx kleuren.

Women artists throughout history

Women artists throughout history

Our dealers near you

Find yours

Vous aimerez aussi

Acryl

Acryl

Extra fijne oliën

Extra fijne oliën

Pastels

Pastels

Pigmenten

Pigmenten

Hulpstoffen

Hulpstoffen